احتمالا تا به حال همه ما دستکم یک عکس سلفی از خودمان در کنار یک منظره یا اتفاق مهم گرفتهایم. اما به نظر شما چند نفر از ما موفق شده باشیم که سلفی خود را با کره زمین گرفته باشیم؟

چند روز پیش - ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) - این اتفاق برای کریستینا هموک کوک (Christina Hammock Koch) افتاد! او به همراه جسیکا اولریکا میر (Jessica Ulrika Meir)، اولین زنانی بودند که نخستین راه‌پیمایی مستقل فضایی را انجام دادند. آنها برای تعویض چند باتری که از کار افتاده بودند، چندین ساعت را در خارج از ایستگاه فضایی بین‌المللی سپری کردند.
جسیکا میر (راست)  کریستینا هموک کوک (چپ)

جسیکا میر (راست) کریستینا هموک کوک (چپ)

جسیکا میر به همراه کریستینا هموک کوک در ایستگاه فضایی بین‌المللی.

جسیکا میر به همراه کریستینا هموک کوک در ایستگاه فضایی بین‌المللی.

جسیکا میر

جسیکا میر