آنچه در بالا می‌بینید، تصویری از بوتس وید، معروف به ناحیه پوچ بزرگ (The Great Nothing) است و یکی از شگفتی‌های جالب فضا به شمار می‌آید؛ برخی از دانستنی‌های جالب مربوط به بوتس وید را با هم مرور می‌کنیم:

- ناحیه پوچ بوتس وید در نزدیکی صورت فلکی بوتس (Boötes) واقع شده.

- فاصله تقریبی مرکز این ناحیه با ما، در حدود 700 میلیون سال نوری (6.22x1021 کیلومتر) است.

- قطر این ناحیه پوچ، در حدود 330 میلیون سال نوری (3.12x1021 کیلومتر)  است.

- قطر بوتس وید در حدود 0.27% قطر جهان هستی است.

- حجم تقریبی این ناحیه پوچ، برابر است با 236,000 مگا-پارسک مکعب (MPC3)
 توضیح: هر مگا پارسِک برابر است با 3.09x1019 کیلومتر

- بوتس وید، یکی از بزرگترین نواحی پوچ کشف شده است.

- بوتس وید شامل 60 کهکشان است.

- بوتس وید در سال 1981 کشف شده است.

در عکس زیر، محل قرار گرفتن ناحیه پوچ بزرگ (بوتس وید) در کنار صورت فلکی "بوتس" (گاوران) و صورتک فلکی "بنات‌النعش" (هفت‌اورنگ) مربوط به صورت فلکی "دُب اکبر" را مشاهده می کنید:

 
تا به حال نواحی پوچ متعددی کشف شده که بوتس وید (یکی از) بزرگترین آنهاست و به آن «اَبَر ناحیه پوچ» (SuperVoid) می‌گویند. در شکل زیر تعدادی از این نواحی پوچ را مشاهده می‌کنید: